CZ04

“Pravidelnou účastí na meetincích jsem odhalila silné a slabé stránky svého mluveného projevu. Moc mi pomohla zpětná vazba členů klubu. Sami totiž často nevíte, co děláte špatně, dokud vám někdo „nenastaví zrcadlo”. A ještě se u toho dobře pobavíte!”

Scroll to Top